Ko reikia norint pradėti lankyti užsiėmimus Alytaus sporto ir rekreacijos centre?

1. Būti puikios nuotaikos, gerai nusiteikus!!!
2. Prieš registraciją į pasirinktą sporto šaką sporto centre, būtina pasitikrinti sveikatą, įsitikinti, kad yra leidžiama užsiimti aktyvia fizine veikla ir pristatyti tai patvirtinančią pažymą.
3. Turėti tinkamą sportinę aprangą.
4. Pagrindinis vaikų priėmimas į sporto centrą vyksta per mokslo metus. Atsiradus laisvų vietų, grupės gali būti papildomos mokslo metų eigoje.
5. Prašymą lankyti užsiėmimus už vaiką iki 18 metų pateikia ir paslaugų teikimo sutartį ar jos nutraukimą pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).
6. Į Alytaus sporto ir rekreacijos centrą priimami vaikai nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.
7. Mokestis už sporto užsiėmimus mokamas už kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 10 d. banko pervedimu. Laukelyje „mokėjimo paskirtis“ prašome, nurodyti vaiko vardą ir pavardę, sporto šakos pavadinimą ir trenerio vardą, pavardę (pvz. Sportininkas Kamuoliukas, krepšinis, Treneris Švilpukas). REKVIZITAI: Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras, įstaigos kodas 300022462, gavėjo bankas: AB SEB bankas, sąskaita Nr. LT81 7044 0600 0193 2529.