Konkursą skelbia (VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g. 52, Alytus, įstaigos
kodas 300022462).
Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti, 1 etatas,
pareigybės lygis – A2.
I. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo pobūdis:

 1. Mokomojo sportinio darbo vykdymo užtikrinimas, kontrolė ir priežiūra;
 2. Sportinių rezultatų apskaitos kontrolės vykdymas;
 3. Sportininkų mokymo grupių komplektavimo kontrolė;
 4. Mokomojo sportinio darbo dokumentacijos, statistinių ataskaitų kontrolė;
 5. Centro sporto bazių užimtumo grafikų sudarymas ir tvirtinimas;
 6. Trenerių vedamų mokomųjų sportinio darbo planavimo ir apskaitos žurnalų kontrolės vykdymas;
 7. Dalyvavimas vykdant įvairių konkursų ir skatinimo priemonių organizavimą sportininkams ir
  treneriams, jų pagerbimo organizavimas, valstybinių ir kitų švenčių paminėjimo organizavimas;
 8. Trenerių sveikatos tikrinimosi kontrolės vykdymas.
 9. Dalyvavimas komisijų ar darbo grupių darbe;
  II. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti priimamas asmuo turi atitikti šiuos
  kvalifikacinius reikalavimus:
 10. Turėti aukštąjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą, mokėti lietuvių kalbą ir turėti ne mažesnę
  kaip 5 metų trenerio-sporto mokytojo darbo patirtį;
 11. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 12. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“, „Excel“, „Power Point“, programomis, naudotis
  internetu ir elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
 13. Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B 1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal
  Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių
  sistemą);
 14. Gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 15. Gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas, gerai išmanyti
  strateginio ūkinės veiklos planavimą;
 16. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 17. Išmanyti sporto politiką, būti susipažinusiam su sportą reglamentuojančiais įstatymais.
  III. Pretendentas privalo pateikti:
 18. Prašymą dalyvauti konkurse;
 19. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 20. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 21. Vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 22. Gyvenimo aprašymą (CV);
 23. Vairuotojo pažymėjimą;
 24. Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaraciją;
 25. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio
  21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 priedas Nr. 1).
  IV. Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu (pokalbis).
  V. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
  VI. Dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.
  Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-315-37622,  centras@asrc.lt .